viernes, 7 de noviembre de 2014

Novos Servizos Especiais de Préstamo

 
A Biblioteca Xosé Neira Vilas, en colaboración coa Oficina Municipal de Voluntariado do concello de Vigo, pon en marcha os novos Servizos Especiais de Préstamo.


Así, a biblioteca facilita ás persoas con autonomía limitada que non poidan  achegarse á biblioteca (persoas usuarias maiores de 80 anos,  persoas con discapacidade ou persoas que teñan a súa mobilidade e autonomía limitada), diferentes servizos de préstamos personalizados que se axustan ás súas necesidades, ao fin de favorecer o acceso aos recursos e o achegamento do material de préstamo aos seus fogares. Esta iniciativa está tamén dirixida a distintas entidades de carácter social, cultural, educativo, etc. que así o soliciten.


Servizo Especial de Préstamo

A biblioteca ofrece ás persoas usuarias maiores de 80 anos, ás persoas usuarias con discapacidade ou ás persoas que teñan a súa mobilidade e autonomía limitada de forma temporal ou permanente, un servizo personalizado ao fin de facilitar o acceso ao material da biblioteca. Para poder facer uso do servizo, as persoas que teñan carné da Neira Vilas poden poden designar a unha persoa do seu entorno para que realice os préstamo ao seu nome.


Servizo Especial de Préstamo a Domicilio

En colaboración coa Oficina de Voluntariado do Concello de Vigo, este servizo está destinado ás persoas usuarias con discapacidade ou ás persoas que teñan a súa mobilidade e autonomía limitada de forma  temporal ou permanente que non poden acudir a biblioteca e que non poidan contar con outra persoa para realizar o “Servizo Especial de Préstamo”. Desta forma, será o voluntariado o que traslade os préstamos ao domicilio dos solicitantes deste servizo, que poderán tamén solicitar a lectura en voz alta dos libros escollidos.


Servizo Especial de Préstamo a Entidades

A biblioteca ofrece tamén ás entidades (centros educativos, hospitais, centros culturais, centros da 3º idade, colectivos...) o “Servizo Especial de Préstamo a Entidades”, un servizo personalizado ao fin de facilitar o acceso aos recursos dos que dispón. Con esta iniciativa as entidades designan a unha persoa responsable que pode realizar os préstamos en nome da institución, que pode gozar dun máximo de 30 documentos en cada préstamo.Máis información:
Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas
Tlf.: 986 267 759
1 comentario: