jueves, 14 de marzo de 2013

Vigo en galego con Rosalía

O 17 de maio de 2013, Cantares gallegos de Rosalía de Castro, cumpre 150 anos. Esta obra, que representa o Rexurdimento da nosalingua, foi impresa en Vigo, na imprenta de Xoan Compañel.

Por este motivo, esta cidade quere renderlle homenaxe á muller que, a pesares de nacer nunha época nada propicia para as mulleres nin para as linguas “non oficias”, foi capaz de publicar esta obra determinante para a historia da nosa lingua.

Queremos conmemorar esta data como sobranceiras do renacer da lingua e literatura galegas, ademais de pór en relevancia a figura de Rosalía e a relación coa nosa cidade.

Rosalía en Vigo , Vigo con Rosalía

Na xeografía cultural e histórica de Galicia houbo un suceso que marcou para sempre o inicio dun proxecto de dignidade, dun camiño compartido, dunha esperanza de mellora para o noso pobo que nos foi modelando e nos trouxo ata aquí. Ese feito non foi unha guerra nin unha descoberta: foi un libro, foi a publicación de Cantares gallegos. E ese feito ten un nome e ten un lugar. O nome é Rosalía de Castro, o lugar é Vigo.

Organizada desde os círculos democráticos e progresistas, foi en Vigo e arredor do xornal La Oliva onde se xuntou o núcleo da primeira gran xeración que traballou e o deu todo por Galicia: Xoán Compañel (editor), os irmáns Alejandro e Eduardo Chao (ideólogos e políticos), José Ramón Fernández (mecenas) e Murguía (o líder intelectual). E por riba de todos eles, grazas ó seu talento literario, a poeta que co tempo sería a escritora nacional de Galicia: Rosalía de Castro.

E foi na rúa Real de Vigo, na casa onde se editaba La Oliva e logo El Miño, onde Rosalía viviu varios meses, os fnais de 1859. E nesa casa que era a imprenta de Xoán Compañel, moi perto do sagrado en que a amiga de Martín Codax lle cantaba ás ondas do mar de Vigo, rexurdían as letras galegas e rexurdía Galicia. En 1863 e asinado o 17 de maio vía luz na rúa Real de Vigo Cantares gallegos.

A vida individual e a vida comunal constrúense con grandes e pequenos feitos. Na vida de Rosalía e na historia de Galicia ese pequeno feito resultou decisivo. O pobo galego viuse retratado nas páxinas da autora. Nelas estaba a loita pola dignidade dun pobo, dunha terra, dunha fala. Nese libro proel que fendeu os mares do esquecemento en que xacía Galicia estaban a cultura e maila paisaxe, as festas e os traballos, as alegrías e os sufrimentos, as romarías e a emigración. E as mulleres, as mulleres.

Pero aínda hai máis. Cantares gallegos deixounos unha Galicia en proxecto, en esperanza, en “Alborada”, no que xeración tras xeración seguimos os galegos e as galegas. Un proxecto de dignidade e liberdade. Un proxecto na lingua galega. Na rúa Real, hai 150 anos.

Alumea Vigo!
Alumea Rosalía!
Alumea a túa lingua!


Podedes consultar toda a información sobre as actividades conmemorativas no seguinte enlace:

No hay comentarios:

Publicar un comentario